Aktualno?ci

           Nowa generacja zabezpieczeń centrum danych

           Poznaj zalety SDDC i chmury hybrydowej pod wzgl?dem bezpieczeństwa.

           Pobierz raport 

           Wybierz lidera w?zakresie infrastruktury hiperkonwergentnej

           Ka?dego tygodnia ponad stu nowych klientów wybiera HCI na bazie vSAN — technologii, która wed?ug IDC ma 41% udzia?u w rynku.

           Dowiedz si? dlaczego 

           Wybierz Virtual Cloud Network

           7 liderów IT opowiada o zaletach programowego podej?cia do sieci.

           Baza wiedzy Radius 

           Czym jest Kubernetes — 7 faktów

           Pos?uchaj odpowiedzi twórców tej natywnej technologii chmurowej, która dynamicznie si? rozwija i?u?atwia transformacj? biznesu.

           Zobacz film wideo w?Radius 

           Jakie masz priorytety IT? 

           Szybsza podró? do chmury

           Dowiedz si?, w jaki sposób VMware Cloud pozwala na p?ynne i spójne zarz?dzanie wieloma aplikacjami w chmurach hybrydowych i natywnych chmurach publicznych.

           Transformacja sieci i zabezpieczeń

           Przysz?o?? to sieci sterowane programowo. Rozwi?zanie Virtual Cloud Network bazuje na technologii VMware NSX, zapewniaj?c bezpieczny i stabilny fundament, który pozwoli Twojej firmie na dalszy rozwój.

           Obs?uga cyfrowego miejsca pracy

           Pracownicy maj? dzi? nowe oczekiwania. Umo?liw im swobodn? prac? z dowolnego miejsca i urz?dzenia oraz zapewnij bezpieczny dost?p do aplikacji i us?ug za pomoc? zintegrowanego, cyfrowego ?rodowiska pracy.

           Jakie masz priorytety IT?
           Wi?cej historii klientów 

           Wypróbuj bezp?atnie produkty VMware

           Wypróbuj vSphere

           Odkryj najlepsz? platform? wirtualizacji dla Twojej chmury hybrydowej.

           Otwórz zaj?cia praktyczne 

           Wypróbuj NSX Data Center

           Odkryj platform? wirtualizacji dla SDDC.

           Otwórz zaj?cia praktyczne 

           Wypróbuj vSAN

           Odkryj mo?liwo?ci pami?ci masowej flash b?d?cej fundamentem HCI.

           Otwórz zaj?cia praktyczne 

           Wypróbuj Workspace ONE

           Odkryj opart? na analizach platform? cyfrowego miejsca pracy.

           Otwórz zaj?cia praktyczne 

           Pi?? przyczyn, dla których chmura u?atwia dyrektorom CIO wdra?anie innowacji

           Innowacje to klucz do sukcesu — zw?aszcza w obliczu rosn?cych oczekiwań i silnej konkurencji. Firmy potrzebuj? ich na co dzień i do dalszego rozwoju.

           Przeczytaj artyku?
           国产精品情侣愉拍